Światowy Dzień Zdrowia 2022 „Nasza planeta, nasze zdrowie”

Czy jesteśmy w stanie na nowo wyobrazić sobie świat, w którym czyste powietrze, woda i żywność są dostępne dla wszystkich? Gdzie gospodarki koncentrują się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu? Gdzie ludzie mają kontrolę nad swoim zdrowiem
i zdrowiem planety?

WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Obejmuje to kryzys klimatyczny, który jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny. 


”Społeczeństwa dobrobytu to zdrowe społeczeństwa”

Decyzje polityczne, społeczne i handlowe napędzają kryzys klimatyczny i zdrowotny.
Ponad 90 proc. ludzi oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw.
W ogrzewanym świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gruntów i niedobór wody powodują przemieszczanie się ludzi i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne znajdujące się na dnie naszych najgłębszych oceanów, najwyższych gór trafiają do ​​naszego łańcucha pokarmowego. Systemy do produkcji ultraprzetworzonej, niezdrowej żywności i napojów napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, jednocześnie generując jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych.

Cała społeczność szkolna włączyła się  w realizację działań w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia zorganizowanego przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku.

Uczniowie na godzinach wychowawczych  omawiali ważne problemy zdrowia w szczególności jak zmiany klimatyczne wpływają na występowanie chorób, a także sposoby promowania działań prozdrowotnych.

Koordynatorami wydarzenia byli wychowawcy klas oraz Szkolne Koło PCK.

Close Menu
Skip to content