Popołudnie z chemią

28 października odbyło się drugie z cyklu spotkań z nauką, którego koordynatorem jest pani Agata Janiak a pani Ewa Podembska współorganizatorem. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i poświęcone są popularyzowaniu wiedzy przyrodniczej poprzez eksperyment i dobrą zabawę.

W tym miesiącu spotkanie poświęcone było substancjom gazowym – badaliśmy eksperymentalnie skład powietrza, otrzymywaliśmy tlen, wodór i dwutlenek węgla różnymi dostępnymi w pracowni metodami. Na zajęcia przybyli uczniowie klas VII więc jednocześnie utrwalaliśmy poznane na zajęciach chemii nazwy szkła laboratoryjnego, piktogramy chemiczne oraz wiedzę teoretyczną z działu „Powietrze i inne gazy”.

Część druga spotkania to gry planszowe poprawiające pamięć. Gra to świetny trening dla naszego umysłu poprawia koncentrację , podzielność uwagi i spostrzegawczość.

Poza tym wykorzystywaliśmy umiejętności matematyczne, w tym sprawność rachunkową, rozpoznawanie figur i związków geometrycznych, tworzenia strategii, logicznego myślenia.

Było to efektywne wykorzystanie popołudnia- kolejne spotkanie już w listopadzie.

Close Menu
Skip to content