Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży

Dnia 23.11.2022 r. Rodzice Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Dyrekcja oraz Nauczyciele mieli okazję wysłuchać prelekcji nt. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wygłoszonej przez dr n. med. Jerzego Olasa – psychiatrę, certyfikowanego psychoterapeutę, certyfikowanego superwizora oraz specjalistę terapii środowiskowej wraz we współpracy z koordynatorem ds. zdrowia psychicznego Dżesiką Gawron.  Podczas spotkania skupiono uwagę przede wszystkim na ważności współpracy na linii rodzic-nauczyciel, ponieważ są  to środowiska, które mają największy wpływ na rozwój dziecka. Szkoła i rodzina powinny zatem współpracować ze sobą, aby dostarczyć  dzieciom możliwie najwięcej pozytywnych  doświadczeń niezbędnych do pełnego rozwoju. Rodzice mieli także okazję do zadawania pytań specjaliście. Podczas prelekcji głos zabrała także pani Dyrektor p. Małgorzata Grzesik oraz pedagog szkolny pani Ewa Czerniejewska by omówić bieżące sprawy dotyczące zdrowia psychicznego naszych uczniów. Spotkanie przebiegało w spokojnej, miłej atmosferze i głęboko wierzymy, że na długo zostanie w pamięci. 

Close Menu
Skip to content