WARSZTATY DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

W środowe popołudnie 18 stycznia, grupa rodziców i nauczycieli wzięła udział w warsztatach  pod nazwą „Wspierający Rodzic – Wspierający Nauczyciel”. Warsztaty odbyły się w sali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie.

Podczas warsztatów przeprowadzone zostały aktywności, które zwracały uwagę na sposób odbioru ucznia przez grupę rówieśniczą.

Szczególna uwaga została poświęcona skutkom przebodźcowania uczniów a także sposobom motywowania uczniów do aktywności i uważności.

Rodzice i nauczyciele wspólnie wymieniali się uwagami oraz spostrzeżeniami wynikającymi z  ich własnego doświadczenia lub obserwacji.  Wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni i zaangażowani w wykonywanie zadań.

Każdy uczestnik  otrzymał certyfikat udziału w warsztatach.

Serdecznie dziękuję za udział i poświęcony czas!

Anna Szambelańczyk – inicjatorka i osoba prowadząca warsztaty.

Źródło obrazka wyróżniajacego https://pixabay.com/pl/vectors

Close Menu
Skip to content