Zakończenie innowacji eMOCje w szkole w klasach 6a, 6b i 6c

Głównym celem było nabycie wiedzy w zakresie tematu samooceny i poczucia własnej wartości, a także edukacji w obszarach związanych z myśleniem i emocjami. Podczas programu uczestnicy dowiedzieli się jak budować samoocenę na zdrowym poziomie z samoakceptacją. Jednocześnie uczniowie nabyli wiedzę na temat wpływu budowania relacji                         z samym sobą, rozmawialiśmy także na tematy związane z oczekiwaniami w stosunku do samego siebie. Podczas spotkań został położony szczególny nacisk na budowanie postawy asertywnej i samoakceptacji wśród uczniów.

Dziękuję wszystkim Uczniom za zaangażowanie i aktywność.

Close Menu
Skip to content