Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Portret Mikołaja Kopernika”

2023 obchodzimy jako Rok Mikołaja Kopernika (1473-1543) – wybitnego astronoma, matematyka, prawnika, lekarza i ekonomisty, który udowodnił teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele „De Revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”).
Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

źródło: https://toruntour.pl/6057/rok-mikolaja-kopernika-2023

W związku z tym nasza szkoła podejmuje szereg działań mających na celu przypomnienie uczniom oraz pogłębienie ich wiedzy na temat wybitnego astronoma Polaka – Mikołaja Kopernika

Mamy bardzo zdolną artystycznie młodzież.

Wybór najlepszej pracy jest naprawdę trudny. Wszystkie są piękne.

Close Menu
Skip to content