Turniej BRD

W poniedziałek 24 kwietnia 2023r. odbył się w naszej szkole gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

  1. popularyzowanie przepisów i zasad ruchu drogowego;
  2. propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  3. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
  4. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  5. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu;
  6. inspirowanie uczniów i nauczycieli do działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W turnieju brały udział drużyny ze wszystkich szkół Gminy Turek. Każda ze szkół wystawiła 2 drużyny: klasy 4-5 (rocznik 2011 i młodsi) oraz klasy 6-8. Naszą szkołę reprezentowali:

Grupa 1
Maja Binkowska
Marta Filipiak
Jan Łapeta
Franciszek Wysocki

Grupa 2
Klaudia Olejnik
Nadia Gołdyka
Martyna Jena

Turniej wygrały obie drużyny naszej szkoły i będą one reprezentować Gminę Turek w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 5 maja 2023r.

Zawodników przygotowali pani Katarzyna Statucka i pan Ryszard Dytkowicz.

Close Menu
Skip to content