DRZWI OTWARTE – Wiosna z Techniką w ZST Turek

We wtorek 25 kwietnia uczniowie z klas ósmych naszej szkoły uczestniczyli w Drzwiach Otwartych w Zespole Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Wiosna z Techniką”. Zwiedzanie szkoły polegało na prezentacji poszczególnych pracowni oraz zapoznaniu sią z ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów kończących szkołę podstawową. Uczniowie z wielką uwagą wsłuchiwali się w wymagania, jakie należy spełnić lub predyspozycje które trzeba posiadać, aby zostać przyjętym na poszczególne kierunki kształcenia.

Opiekunami wyjazdu byli: p. Anna Szambelańczyk, p. Dorota Stolarska oraz ksiądz Łukasz Płóciennik.

Close Menu
Skip to content