Agresja ZSRR na Polskę

17 września 1939 roku wojska Związku Radzieckiego przekroczyły granice II Rzeczpospolitej Polskiej. Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie z różnych kierunków rankiem 17 września. Jej postępy były szybkie, między innymi dlatego, że mieszkańcy Rzeczpospolitej nie mieli wypracowanego planu działania względem najeźdźcy. Dla wielu z nich pojawienie się Rosjan było wielkim zaskoczeniem. W Polsce rozpoczęła się okupacja sowiecka, która w niedługim czasie doprowadziła do ludobójstwa w Katyniu i masowych deportacji Polaków na wschód. Poza tym ta data stała się symbolicznym początkiem trwałej utraty Kresów Wschodnich i tym samym pozbawienia Rzeczypospolitej niepodległości na kilkadziesiąt następnych lat.

Opracowanie: Jerzy Zygmunt

Close Menu
Skip to content