Wyjazd do Lichenia

Blisko 2 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych z diecezji włocławskiej pielgrzymowało do Matki Bożej Licheńskiej 27 września. W tej grupie znalazła się także młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie. 

Do Maryi przyjechali nie tylko uczniowie, ale także ich duszpasterze, katecheci i opiekunowie. Doroczna pielgrzymka młodych diecezjan odbyła się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. – Uczniowie prosili Boga o światło, wzmocnienie w wierze i dobre przygotowanie do sakramentu bierzmowania – mówił ks. Przemysław Pilarski, diecezjalny duszpasterz młodzieży i zaprosił zebranych na ewangelizację, którą poprowadził ks. Jakub Bartczak, rekolekcjonista i raper. Młodzież usłyszała podczas konferencji o dojrzewaniu do wiary i powołania. Korzystała też z sakramentu pokuty i pojednania.

Najważniejszym momentem pielgrzymki była Msza św. pod przewodnictwem biskupa włocławskiego Krzysztofa Wętkowskiego. Na początku Eucharystii zebranych przywitał ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Biskup włocławski i kilkudziesięciu duszpasterzy modlili się, by młodzi codziennie na nowo odkrywali w swoim życiu obecność Chrystusa. – Jezus pozwala nam odkryć to, co dobre i piękne w drugim człowieku, jeśli potrafimy wsłuchać się w Jego głos. Kościół to wspólnota osób, które cały czas zmierzają ku świętości. Chrystus zobowiązuje nas do tego, byśmy zmieniali ten świat – oczy swojego serca wyposażyli w światłość i nieśli ją dalej. Mówili światu o Chrystusie, który jest Prawdą – mówił ks. Bartczak podczas homilii.

Biskup włocławski zaznaczył, że ostatnia klasa szkoły podstawowej stawia konkretne wyzwania i wiąże się z przygotowaniem do ważnego sakramentu bierzmowania. – Zachęcam, abyście już teraz, na etapie przygotowania do sakramentu, włączyli się w życie waszych parafii. Wy jesteście najlepszymi świadkami Ewangelii dla waszych rówieśników. Przed wami decyzje dotyczące przyszłości, dlatego dobrze, że tworzymy wspólnotę modlitwy. Życzę, żebyście modlili się do Ducha Świętego i prosili o wsparcie Matkę Bożą – mówił ks. bp Wętkowski. Młodzi otrzymali podczas pielgrzymki różańce, które pobłogosławił ksiądz biskup i zawierzyli swoją przyszłość Matce Bożej Licheńskiej. 
Pielgrzymka zakończyła się agapą przy dzwonnicy w licheńskim sanktuarium.

Wyjazd zorganizował ksiądz Mateusz Michalski a opiekunami były panie Barbara Paszak i Anna Kłyż.

Close Menu
Skip to content