Udział w akcji edukacyjnej „TWOJA KREW, MOJE ŻYCIE”

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do akcji edukacyjnej „Twoja krew, moje życie”, organizowanej w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”.

Celem projektu edukacyjnego jest promowanie honorowego krwiodawstwa, obalenie mitów związanych z oddawaniem krwi oraz kształtowanie pozytywnych postaw prospołecznych wśród uczniów.

Dnia 24.11.2023 r. przeprowadzona została prelekcja „Łączy nas krew, która ratuje życie” przez prezesa HDK, Rejonowego Oddziału PCK w Turku Pana Piotra Dewickiego. Adresatami byli wolontariusze SKPCK.


Koordynatorki akcji w szkole są opiekunki SKPCK: Pani Joanna Popardowska, Pani Ewa Czerniejewska

Close Menu
Skip to content