GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW – PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Nasza szkoła uczestniczy w programie profilaktycznym „GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”.

Program jest realizowany w wybranych klasach i na wybranych zajęciach.

Celem tej lekcji jest podnoszenie u dzieci i młodzieży kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby wsparcia, należy jednak zauważyć, że to dorośli są odpowiedzialni za rozpoznawanie oraz zaspakajanie potrzeb swoich dzieci. Nawet jeśli dziecko nie nabędzie jeszcze umiejętności, by poprosić o pomoc lub powiedzieć o kryzysie, którego doświadcza, to nadrzędną zasadą jest, że odpowiedzialność za sytuację dziecka ponoszą dorośli. Brak rozmowy może dorowadzić do nawarstwiania się trudności oraz pogłębiania kryzysu, jaki młody człowiek przeżywa, a co za tym idzie gorszego samopoczucia i trudniejszej, dłuższej drogi do rozwiązania danej trudności.

Co zrobić, by do tego nie dopuścić?

Rodzicu! nie używaj komunikatów takich, jak:

• To nie koniec świata.

• Na świecie są gorsze problemy.

• Inni mają gorzej.

• Przecież nic się takiego nie stało.

• Głowa do góry, nie wymyślaj.

• Nie maż się tak, bo wstyd.

• Musisz być silniejszy/-sza.

• Musisz wziąć się w garść i sobie z tym poradzić, bo nikt za Ciebie tego nie zrobi.

Pomocne mogą być za to sformułowania takie, jak:

• To, co czujesz, jest w porządku, masz prawo do tego.

• Jestem tu dla Ciebie.

• Przykro mi, że tak cierpisz.

• Jesteś moim dzieckiem, pomogę Ci.

• Akceptuję Cię, takim jakim jesteś.

• Jesteś dla mnie ważny/-na i wartościowy/-wa.

• Jeśli chcesz, jeśli Ci to pomoże, możemy porozmawiać o tym później.

Po otrzymaniu powyższych wyrażeń, zadaniem uczniów było podzielenie ich na 2 grupy, a mianowicie na wyrażenia których nie chcę usłyszeć i wyrażenia które są dla mnie pozytywne. Uczniowie nieomal bezbłędnie dokonali tego podziału, co świadczy o ich wysokiej dojrzałości emocjonalnej i dużej wrażliwości.

Close Menu
Skip to content