Spotkanie online z pracownikiem Fundacji R. Schumana w Warszawie.

1 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie dla klas VII a z Panią Martą Jurczak
Koordynatorką Projektów Unijnych na które wyjeżdża młodzież w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności .

Spotkanie odbyło się w ramach spotkania Koła Europejskiego.

Pani Marta – absolwentka historii i politologii Trinity College w Dublinie, i University College London, gdzie studiowała dziedzictwo kulturowe. W Fundacji zajmuje się projektami kierowanymi do młodzieży i wolontariatem europejskim.

Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jakie warunki należy spełnić aby wyjechać na taki projekt do innego państwa. Prowadząca spotkanie zaprezentowała uczniom dwa rodzaje projektów wyjazdowych za granicę, krótkie dwu miesięczne oraz długie roczne. Uczniowie dowiedzieli się na czym polega taki wyjazd, jakie są obowiązki wolontariusza, ale również jakie możliwości i korzyści mają młodzi uczniowie wyjeżdżając na taki projekt za który nie muszą nic płacić. Otrzymują dodatkowo możliwość nauki języka, poznanie kultury i tradycji innych państw, poznanie nowych przyjaciół i szereg innych możliwości.

Mamy kolejne spotkanie w marcu, tym razem z wolontariuszkami z Serbii i Portugalii.

” Wolontariat to okazja do osobistego rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego, to możliwość kontaktu z ludźmi z różnych państw, poznania ich zwyczajów i mentalności, a czasem zupełnie odmiennej kultury. To możliwość konfrontacji swoich własnych opinii i stereotypów z rzeczywistością życia i pracy za granicą. To możliwość pracy nad sobą i otwarcia się na nowe doświadczenia. I w końcu to również możliwość podróży. Z wolontariatu możesz przywieźć niepowtarzalne wspomnienia i trwałe przyjaźnie.” źródło: http://schumanvolunteers.pl/o-wolontariacie/

Organizator spotkania: Dorota Spotkania

Dla zainteresowanych uczniów:

http://schumanvolunteers.pl/o-wolontariacie/

Close Menu
Skip to content