ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

Dnia 18.04.2024r. uczniowie klas:  VIIa, VIIb, VIIIa naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu nt. „Odpowiedzialność prawna nieletnich, prawo lotnicze” prowadzonym przez przedstawiciela Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Turku Panią podkomisarz Marzenę Kwaśną. Spotkanie to odbyło się w ramach współpracy z instytucjami pozaszkolnymi w ramach realizacji działań profilaktycznych wynikających w Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.

Prawna odpowiedzialność osób nieletnich to zagadnienie, które od lat jest tematem wielu spotkań edukacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji skierowanych do dzieci i młodzieży naszej szkoły. Pogadanki takie odbywają się cyklicznie dla poszczególnych klas. Celem spotkania było przekazanie młodzieży wiedzy, która umożliwi im dokonywanie właściwych wyborów.

Close Menu
Skip to content