Projekt międzynarodowy pt: Floodplain Inspectors

W roku szkolnym 2023/2024r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słodkowie zrealizowany został projekt międzynarodowy pt:
Floodplain inspectors we współpracy ze szkołami z Turcji, Węgier, Republiki Czeskiej i Chorwacji. Projekt został utworzony na platformie eTwinning. Nasza szkoła dostała zaproszenie do udziału od jednego z tureckich nauczycieli Pana Buraka Tabana ze względu zarówno na położenie naszego kraju (w związku z jego tematyką) oraz udział i zaangażowanie w dotychczasowych projektach. Warto nadmienić, że w lutym oraz marcu
2024r. Dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie otrzymała dwa listy gratulacyjne oraz dwa certyfikaty uznania potwierdzające zdobycie dwóch nagród za ubiegłoroczny projekt międzynarodowy pt: Learning Languages through Outdoor Activities.
Są to prestiżowe nagrody przyznawane najlepszym i najefektywniejszym działaniom wybieranym corocznie spośród tysięcy zrealizowanych zarówno w Polsce, jak i w Europie. Na początku 2024r. nasza placówka została oznaczona na specjalnej mapie gromadzącej informacje o innowacyjnych szkołach w Polsce (strona internetowa www.etwinning.pl ) za sprawą zdobycia Narodowej Odznaki Jakości przyznawanej przez Krajowe Biuro eTwinning. Kolejnym wyróżnieniem było odznaczenie szkoły Europejską Odznaką Jakości przyznawaną tym razem przez europejskie Centralne Biuro eTwinning. Zeszłoroczny projekt został
zrealizowany również przez panią Annę Lewandowską-Robak i jest pierwszym tego typu wyróżnieniem dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie. Projekt pt.: Floodplain inspectors był realizowany od września do czerwca 2023/2024 przez klasę 8 A. Głównymi celami były: zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego,
możliwość poznania rówieśników z innych krajów, wzbudzanie tolerancji wobec innych kultur i narodów, świadomość ekologiczna, pobudzanie autonomii, rozwój kompetencji technologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za proces nauki. Wszystkie aktywności
zostały szczegółowo opisane, wyjaśnione oraz zamieszczone na platformie TwinSpace i są dostępne dla zalogowanych uczestników projektów oraz ich administratorów. Przybliżając nieco przebieg projektu w początkowej jego fazie odbyło się spotkanie online nauczycieli na którym ustalone zostały najważniejsze szczegóły oraz harmonogram prac na kolejne miesiące.
Pierwszym zadaniem było wykonanie przez każdą szkołę logo i plakatu promującego tematykę projektową poruszającą jakże ważny temat ekologii. Tematyka idealnie wpisuje się w dział tematyczny pod hasłem Świat przyrody, który jest realizowany w ramach podstawy
programowej m.in. w klasie 8 i stanowi integralną część zestawu tematów na egzaminie ósmoklasisty. Po głosowaniu przez społeczność każdej ze szkół oraz wypełnieniu ankiety na SurveyMonkey największą liczbą głosów wybrane zostało logo, które następnie zostało zamieszczone na stronach internetowych każdej ze szkół partnerskich. Drugim etapem było kolejne spotkanie online uczniów w celu lepszego poznania się i
ustalenie rodzajów aktywności jakie każda ze szkół powinna wykonać w określonym terminie. Podczas projektu uczniowie mieli wykorzystania funkcjonalności TIK w praktyce m.in poprzez możliwość nagrania filmiku przedstawiającego szkołę, wykonanie plakatów i projektów w programie Canva przy wykorzystaniu AI, przetestowanie programów Chatterpix, Padlet, Prezi i wielu innych. Odbyliśmy również zajęcia terenowe, które miały na celu m.in. sfotografowanie natury wraz z okolicznymi zwierzętami oraz poszerzenie zakresu słownictwa w języku angielskim. Uczniowie korzystali również ze smartphonów z
zainstalowaną aplikacją PlantNet służącą do identyfikacji roślin, drzew itd. Uczniowie tworzyli opisy w języku angielskim wybranych elementów krajobrazu wokół szkoły, rysowali, grali w wyliczanki słowne z użyciem piłki itp. Współpraca pomiędzy krajami okazała się niezwykle owocna i inspirująca zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów przynosząc bogactwo wiedzy oraz mnóstwo pozytywnych efektów.

Close Menu
Skip to content