Innowacja „Zachwycający świat zwierząt” – PODSUMOWANIE

       W  roku szkolnym  2023/ 24 klasy 6a i 6b realizowały ogólnopolską innowację „Zachwycający świat zwierząt”. Przez cały rok szkolny uczniowie wykonywali zadania łącznie 12  tej dydaktyczno-wychowawczej innowacji  o charakterze metodyczno-organizacyjnym.

       Nadrzędnym celem innowacji było rozwijanie i poszerzanie zainteresowań i uzdolnień poznawczych uczniów, pogłębianie ich wiedzy biologicznej oraz kształcenie postawy kreatywnych badaczy. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi TIK usprawniło komunikację uczniów  z nauczycielem, zwiększyło ich aktywność i zaangażowanie, zaś nauczycielowi umożliwiło wykorzystanie ciekawych materiałów informacyjnych dostępnych w formie cyfrowej. Nawiązanie współpracy ze szkołami z różnych miast i regionów Polski pozwoliło dzieciom na poszerzenie wiedzy o znajomość zwierząt charakterystycznych tylko dla wskazanych miejsc. Dzięki temu uczniowie mogli doskonalić umiejętności wnioskowania w oparciu o zgromadzone informacje, a przeprowadzone przez nich prace badawcze były dla nich bardziej atrakcyjne.

Powstało wiele ciekawych wytworów uczniowskich, a innowację zakończyliśmy  sukcesem.

Close Menu
Skip to content