rada pedagogiczna

Język polski mgr Dorota Dytkowicz
mgr Ewa Podembska
mgr Jolanta Tarnas
mgr Izabela Zabłocka
Matematyka mgr Izabela Schäfer
mgr Edyta Kaczmarek
mgr Joanna Sobczak
Historia mgr Danuta Kaczorowska-Bocian
WOS mgr Barbara Wiśniewska
Biologia mgr Joanna Popardowska
Geografia mgr Dorota Stolarska
mgr Magdalena Żyła
Przyroda mgr Magdalena Żyła
Fizyka mgr Agata Janiak
Chemia mgr Agata Janiak
Język niemiecki mgr inż. Anna Szambelańczyk
Język angielski mgr Barbara Mrugas
mgr Anna Bonikowska
mgr Anna Lewandowska – Robak
mgr inż. Anna Szambelańczyk
Technika mgr Ryszard Dytkowicz
mgr Katarzyna Statucka
Plastyka mgr Katarzyna Statucka
mgr Ewa Budka
Muzyka mgr Katarzyna Wysocka
Informatyka mgr Ryszard Dytkowicz
mgr Dorota Stolarska
mgr Katarzyna Statucka
Wychowanie fizyczne mgr Robert Rosiak
mgr Małgorzata Adamek
mgr Renata Kostrzewska
Edukacja wczesnoszkolna mgr Grażyna Młotkiewicz
mgr Anna Kwiatkowska
mgr Paulina Stodzierz
mgr Beata Kurz
mgr Anna Olek
mgr Wioletta Krzyżanowska
Religia mgr Barbara Paszak
mgr Łukasz Płóciennik
mgr Łukasz Wysocki
Pedagog mgr Ewa Czerniejewska
Psycholog mgr Dżesika Gawron
biblioteka mgr Izabela Zabłocka
wdż mgr Joanna Popardowska
mgr Barbara Paszak
zajęcia świetlicowe mgr Barbara Paszak
mgr Anna Lewandowska-Robak
mgr Barbara Wisniewska
mgr Paulina Stodzierz
mgr Magdalena Żyła
mgr Katarzyna Statucka
edukacja dla bezpieczeństwa mgr Wojciech Roszkowski
Close Menu
Skip to content