ZARZĄDZENIE NR 10/2021-22 z dnia 09.05.2022 r.

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie

w sprawie wprowadzenia Procedury wydawania duplikatów świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności

Działając na podstawie

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1700 z późn. zm.)
  2. Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 r. poz.1000 tekst jednolity)
    Zarządzam

§ 1
Wprowadzenie do stosowania „Procedury wydawania duplikatów świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności”.

§ 2
„Procedury wydawania duplikatów świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej, karty rowerowej i pobierania opłat za te czynności” stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 maja 2022 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie
/Jerzy Zygmunt/

Close Menu
Skip to content