Internet a prawa człowieka

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VIII w ramach lekcji WOS i historii oraz działalności SKE „Młodzi Europejczycy” biorą udział w projekcie „Internet a prawa człowieka” organizowanego przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce.

27-28 września w Warszawie odbyło się spotkanie dla nauczycieli na którym nauczyciele uzyskali stosowne materiały do prowadzenia zajęć. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie nauczycieli na współczesne możliwości Internetu w znaczeniu pozytywnym oraz negatywnym.

Służyć temu miał film „Czyściciele Internetu”, który w niezwykle wyrazisty sposób świadoma. Ogromnym problemem jest przechwytywanie naszych danych oraz ich handlowanie.

Projekt ma na celu przekazanie młodym ludziom jak świadomie i bezpiecznie korzystać z Internetu i jak możemy chronić swoje prawa w świecie cyfrowym.

„Internet to dziś przestrzeń nierozerwalnie związana z realizacją praw człowieka przez obywateli. To także miejsce, w którym nasze prawa podstawowe naruszane są wyjątkowo często, a aplikacje dosłownie przejmują kontrolę nad naszym życiem.

Parlament Europejski, jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE, w szczególny sposób angażuje się na rzecz demokracji i ochrony praw człowieka.

Projekt składa się z trzech elementów:

  1. Seminarium dla nauczycieli: jak uczyć o prawach człowieka w Internecie?

Seminarium stwarza możliwość spotkania z ekspertami i pogłębienia wiedzy merytorycznej oraz obejmuje praktyczny warsztat poświęcony pracy z uczniami metodą projektową.

2.Warsztat dla uczniów w szkole (4,5 godziny):

Prawa człowieka a Internet – co musisz wiedzieć?

Warsztat skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o ochronie praw człowieka w Internecie i otwartych na podjęcie lokalnych projektów.

Podczas warsztatu :

• poznamy podstawowe pojęcia związane z ochroną praw człowieka

• pokażemy, jakie zagrożenia dla naszych praw niesie Internet

• zaproponujemy działania budujące świadomość na temat bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Warsztaty odbywają się w okresie październik – listopad 2019.

Szkołę odwiedzi trener projektu w ustalonym ze szkołą terminie.

Uczniowie uczestniczący w warsztacie zaproponują wybrane przez siebie działanie, mające na celu edukację na temat świadomego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii.

Dorota Stolarska

Opiekun SKE

Close Menu
Skip to content