Projekty cyfrowe i nowoczesne technologie w naszej szkole.

Praktyczne umiejętności poruszania się w sieci, korzystanie z kultury czy zasobów edukacyjnych w Internecie, wiedza na temat bezpieczeństwa, sieci społecznościowych, e-finansów czy e-administracji to umiejętności niezbędne nie tylko na rynku pracy, ale i w życiu codziennym.

Już  2018 r. dzięki wsparciu Gminy Turek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słodkowie zainstalowano w pracowni komputerowej sieć terminalową na 40 stanowisk uczniowskich.

W lipcu i sierpniu 2019r. odbywały się  w naszej szkole bezpłatne szkolenia realizowane w ramach  projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  Środki na realizację projektu w wysokości 49 440 zł pozyskała Gmina Turek. Operatorem projektu była Fundacja Promocji Gmin Polskich.

Dzięki szkoleniom Gmina Turek wsparła mieszkańców w  pozyskaniu praktycznych umiejętności sprawnego wykorzystywania możliwości jakie daje Internet. Tym samym mieszkańcy dowiedzieli się, jak funkcjonuje e-administracja, social media, jak załatwiać codzienne sprawy w sieci i kontaktować się za pomocą Internetu oraz jak chronić dzieci przed niepożądanymi treściami. Szkolenia prowadził nauczyciel informatyki Ryszard Dytkowicz.

Uczestnicy pracowali na nowym, specjalnie zakupionym na ten cel sprzęcie komputerowym, który po zakończeniu szkoleń stał się własnością szkoły. W ten sposób nasza szkoła pozyskała 12 sztuk tabletolaptopów.

W maju 2020r. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie otrzymał  Mobilną Pracownię Multimedialną, jako nagrodę  w konkursie #OSEWYZWANIE zatytułowanym „Smart Szkoła”. Konkurs zorganizowany został przez  Naukową i Akademicką Sieć Komputerową Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie (NASK). Pracownia informatyczna  naszej szkoły wzbogaciła się o 16 nowych laptopów umieszczonych w mobilnej szafie. Warunkiem udziału w konkursie było: włączenie szkoły w Ogólnopolską Sieć Edukacyjną z bezpiecznym, szybkim i bezpłatnym Internetem,przystąpienie szkoły do programu mLegitymacja, wysłanie pracy plastycznej –  pracę plastyczną wykonała uczennica klasy 7a – Aleksandra Pawłowska.

Dodatkowym atutem  był fakt, że  3 nauczycieli naszej szkoły należy do elitarnej grupy #OSEhero. Są to: Dorota Stolarska, Anna Lewandowska – Robak  i Anna Szambelańczyk.

W dniu 25 maja 2020r. Gmina Turek podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w Gminie Turek”. W ramach tego działania zakupiono 26 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office 2019 EDU z czego 6 sztuk w środę 17 czerwca 2020r.  zostało przekazane na ręce Dyrektora Szkoły. Laptopy  zostały przekazane uczniom na zasadzie wypożyczenia do realizacji zdalnego nauczania.

Warto zaznaczyć, że w okresie od listopada do połowy czerwca roku szkolnego 2019/2020, odbywały się w naszej szkole nieodpłatne zajęcia ze sztucznej inteligencji. Wszystko dlatego, że Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie zakwalifikował się do I edycji programu „AI Schools&Academy”. Twórcą programu była firma Synerise.

W związku z zakwalifikowaniem się naszej szkoły do programu, nauczycielka języka angielskiego Anna Lewandowska – Robak uczestniczyła w szkoleniu wprowadzającym do poziomu Maluch i Benjamin, szkolenie z poziomu Master ukończyła nauczycielka języka niemieckiego i angielskiego Anna Szambelańczyk. Obydwa szkolenia miały miejsce w siedzibie Microsoft Polska w Warszawie.

 AI Schools &Academy to innowacyjny ogólnopolski program edukacyjny z zakresu sztucznej inteligencji kierowany do szkół i placówek edukacyjnych w Polsce organizowany przy współpracy m.in. z Microsoft, FRSI – Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Orange, PZU, Bankiem Pekao.

Dzięki uczestnictwu w programie, nasza szkoła otrzymała m.in. dostęp do szerokiej bazy wiedzy, chmury obliczeniowej, kursów on-line, wsparcie szkoły i nauczycieli w prowadzeniu zajęć wykorzystujących sztuczną inteligencję oraz dotacje celowe, w tym robot Photon wraz z tabletem o wartości 800zł. Program realizowany był na 3 poziomach: Maluch, Beniamin i Master. Głównym celem  programu było – poszerzenie oferty edukacyjnej placówek w zakresie nauczania sztucznej inteligencji a także podniesienie kompetencji użytkowania AI przez uczniów i nauczycieli.

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” to kolejny projekt realizowany w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020. Nauczycielka geografii Magdalena Żyła prowadziła podprojekt edukacyjnych  Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski (CDEW) dla uczniów klas VII, natomiast nauczycielka informatyki Katarzyna Statucka prowadziła Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI) dla uczniów klas I – III. Projekt był realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i  uczniów z  wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Opiekunowie projektu zostali przeszkoleni i  wyposażeni w laptopy, natomiast grupy uczniowskie biorące udział w projekcie otrzymały tablety wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK, liczba otrzymanych tabletów to 50 sztuk.  Dodatkowo szkoła otrzymała również aparat cyfrowy, 2 tablety graficzne, 2 kostki Merge Cube, 2 ozoboty, 2 komplety klocków Lego WeDo 2.0, matę do nauki kodowania, robota Photona a także dostęp do szerokopasmowego Internetu i wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej. Ze względu na konieczność zdalnego nauczania, projekt nie został jeszcze zamknięty.

Nowoczesne technologie zmieniają świat i rynek zatrudnienia, dzięki nim nasze dzieci będą wykonywać zawody, które jeszcze nie istnieją. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w kształcenie techniczne młodego pokolenia.

Link do relacji filmowej jednego z projektów:

https://drive.google.com/file/d/1fV174a-cSH_PKQzHiXzgkI4DL-6YNQL3/view?usp=sharing

Close Menu
Skip to content