Pobór krwi dla Agaty i Krzysia

              W sobotę 3 października w godz.  od 9.00  do 12.00  miał miejsce pobór krwi dla Agaty i Krzysia . Przed   budynkiem  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie stanął Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Kalisza. Potencjalni krwiodawcy z powiatu i gminy Turek mogli oddać krew na hali sportowej pod opieką lekarza i czterech pielęgniarek.
Oddający krew  miał ze sobą dokument  ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość i nr PESEL np.:
– dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymację studencką
– dawca wielokrotny- również legitymację Honorowego Dawcy Krwi.

           Każdy kto zgłaszał się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku ( np. pieczywo, chuda wędlina, warzywa, owoce) i wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu 24 h przed oddaniem krwi.

Do oddania krwi zgłosiło się 37  osób z czego zakwalifikowało się  30 dawców. Łącznie zebrano  13,5 litra.

         Akcję poboru krwi pod hasłem ODDAJ KREW, POMÓŻ AGACIE I KRZYSIOWI  W WALCE Z CHOROBĄ zorganizował Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie ze względu na to ,że w szkole działa Szkolne Koło PCK przy Rejonowym Oddziale PCK w Turku oraz Klub HDK PCK im. św Floriana w Turku. Pieczę nad organizacją i przebiegiem przedsięwzięcia sprawował  prezes Rejonowego Oddziału PCK w Turku  Piotr Dewicki wieloletni organizator akcji poboru krwi.

Serdeczne podziękowania  dla KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W PĘCHERZEWIE za słodki poczęstunek oraz dla  pana Michała Kocika radnego gminy Turek , którzy umożliwili nam przeprowadzenie akcji.

Koordynatorkami wydarzenia w szkole były  opiekunki Szkolnego Koła PCK Joanna Popardowska, Ewa Czerniejewska i Paulina Stodzierz.

Dziękujemy wszystkim –  ludziom dobrego serca ,którzy ofiarowali własną krew, aby nieść pomoc i ratunek  Agacie i Krzysiowi. Dzięki wrażliwości na potrzeby innych ,możliwe jest ratowanie wielu osób zdanych wyłącznie na bezinteresowną pomoc drugiego człowieka. Bezcenny dar ofiarowany przez Krwiodawców to wyjątkowy akt miłości ,który przywraca wiarę w ludzką solidarność…..

Close Menu
Skip to content