Lego na zajęciach dodatkowych

W ramach projektu „Laboratorium przyszłości pozyskaliśmy zestawy edukacyjne firmy Lego.

Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Dzięki połączeniu kolorowych klocków LEGO®, prostego w użyciu sprzętu i oprogramowania oraz intuicyjnego języka kodowania opartego na Scratchu, uczniowie chętnie zaangażują się w ciekawe zajęcia edukacyjne i zdobędą nowe umiejętności poprzez udział w kreatywnej zabawie. To idealny zestaw startowy do nauki robotyki, który daje nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania.

Zadaniem dzieci nie jest samo budowanie robotów, lecz rozwiązanie przedstawionego problemu. Kierując się wskazówkami i zdobytą dotychczas wiedzą, dzieci muszą osiągnąć przedstawiony w zadaniu cel.

CELE EDUKACYJNE:
• Rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia
• Rozwijanie myślenia komputacyjnego
• Rozwijanie umiejętności współpracy
• Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia
• Nauka kodowania i programowania
• Budowanie kompetencji STEAM

Zestawy te są w naszej szkole wykorzystywane również na zajęciach dodatkowych, np. zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w klasach 4.

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci

Close Menu
Skip to content