Zmiany w rekrutacji do szkoły i  przedszkola

Pomimo trwającej pandemii, rekrutacja trwa i nie zostanie przerwana. Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 14/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 17marca 2020 roku Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego zostały  wydłużone wg  załączników do Zarządzenia – http://bip.gmina.turek.pl/turekg/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-wojta-gminy/2020-rok.html?pid=10842)

Zmieniają się zasady składania wniosków i formularzy – zamiast osobistego dostarczenia dokumentów, można je przesłać:

 –  internetowo  – wypełnić formularz wraz z załącznikami, podpisać, zeskanować i wysłać na adres sekretariat@zspslodkow.com

 – lub wrzucając do skrzynki umieszczonej .przy wejściu do budynku B

(skrzydło budynku w którym jest przedszkole i oddziały klas I – III)

Tutaj można pobrać dokumenty związane z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021

Dokumentacja związana z rekrutacją na rok szkolny 2020/2021

Close Menu
Skip to content