ZIMOWE PTAKOLICZENIE

Ptakiem zimy GAWRON – krukowaty zbieracz owoców

W ostatni weekend stycznia ubierz się ciepło, weź lornetkę, coś do pisania i licz z nami ptaki! Sprawdź, kto odwiedza Twój karmnik i podwórko, jacy ptasi goście pojawiają się w parku, co porabiają ptaki na ulicach Twojej miejscowości.

           W weekend (24 -26 stycznia) w całym kraju miłośnicy ptaków wzięli udział  w dorocznej akcji ZIMOWEGO PTAKOLICZENIA organizowanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Akcja ta polegała na policzeniu ptaków przebywających w sąsiedztwie siedzib ludzkich. W akcji można było wziąć udział indywidualnie – przy karmniku, na balkonie, na podwórku. Liczenie miało  być  prowadzone przez minimum godzinę, a wyniki naniesione na elektroniczną kartę obserwacji dostępną na stronie https://otop.org.pl/zimowe-ptakoliczenie/karta-obserwacji/ . OTOP na podstawie wyników obserwacji przygotowuje zestawienie ptaków najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach. Obserwacje umożliwiają także zauważenie ciekawych zjawisk zachodzących w ptasim świecie. Przez ostatnie dziesięć lat najliczniej obserwowanym gatunkiem jest krzyżówka, nasza najpopularniejsza  kaczka. 

Ptakiem Zimy 2020 został gawron. Wydawać by się mogło, że te duże, czarne ptaki z rodziny krukowatych towarzyszą nam na każdym kroku – zarówno w krajobrazie silnie zurbanizowanym, jak i w miejscach poddanych mniejszej presji człowieka. Tymczasem dane są bezlitosne: w ciągu ostatnich kilkunastu lat populacja gawronów w Polsce spadła aż o 41 %. Głównym powodem, wpływającym na tak drastyczne zmniejszenie populacji, jest intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do utraty siedlisk i zubożenia diety, nie tylko gawronów, ale większości ptaków związanych z krajobrazem rolniczym. Nie bez znaczenia pozostaje zapewne niechęć człowieka do gawronów: częste są przypadki ich płoszenia (np. za pomocą armatek hukowych), a  kolonie tych niezwykle inteligentnych ptaków są celowo niszczone (usuwanie gniazd, wycinka drzew z gniazdami). Zdarzają się nawet przypadki strzelania do gawronów i celowego ranienia ich.

Młodzi Ornitolodzy z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie włączyli się ponownie do akcji, która odbyła się już po raz 16 .Na obserwacje wybrali się uczniowie z klas V-VIII. Obserwacje poprzedziła prezentacja  ptaków możliwych do zobaczenia  o tej porze roku  przedstawiona na lekcji biologii. Zaopatrzeni w lornetki, skoroszyty z ilustracjami pospolicie występujących ptaków oraz niezbędny dobry humor rozpoczęli liczenie ptaków na skraju lasów, na polach i łąkach. Zaobserwowali  następujące gatunki ptaków: sójki, sikorki: bogatkę, i modrą, wróbla, krzyżówkę, srokę, kosa,  gila, gawrona, gołębia, bażanta.

Opiekunką projektu od wielu lat jest  Joanna Popardowska.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) to założona w 1990 roku organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc w których one żyją. OTOP jest polskim przedstawicielem w międzynarodowej sieci organizacji ochrony ptaków, BirdLife International.

Close Menu
Skip to content