„Praca przyszłości, zawody przyszłości”

„Praca przyszłości, zawody przyszłości” 

7 czerwca uczniowie klas VII/VIII brali udział w projekcie Komisji Europejskiej „Praca przyszłości, zawody przyszłości”. W ramach projektu brali udział w trzygodzinnych zajęciach warsztatowych online związanych z zawodami przyszłości.  „Celem projektu „Praca przyszłości, zawody przyszłości” było wsparcie uczniów i uczennic szkół podstawowych (klasy 7-8) w kształtowaniu własnej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Młodzież w trakcie warsztatów online poznała programy i narzędzia Komisji Europejskiej (i innych instytucji unijnych) pomocne w rozwoju edukacyjnym i zawodowym, jak również zapoznała się z obecnymi trendami na rynku pracy w Unii Europejskiej. Ponadto podczas warsztatów uczniowie rozpoczęli proces tworzenia indywidualnych planów rozwoju, które zostały wzbogacone o autodiagnozę kompetencji.”

Warsztat prowadzony był z wykorzystaniem metod i technik
aktywizujących uczestników i uczestniczki.

Jednym słowem aktywne trzy godziny.

Tematyka warsztatów
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
▪ rynek pracy przyszłości i zawody przyszłości,
▪ trendy na rynku pracy Unii Europejskiej,
▪ indywidualny plan rozwoju jako narzędzie rozwoju osobistego,
▪ kompetencje i ich znaczenie w życiu zawodowym,
▪ narzędzia i programy Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich a możliwości
rozwoju edukacyjnego i zawodowego.

Organizatorzy przedsięwzięcia: D. Stolarska/A. Szambelańczyk

Close Menu
Skip to content