Woda źródło życia

W dniach od 9 do 13 stycznia br.  uczniowie klas 7 i 8 realizowali na lekcjach biologii innowację pedagogiczną – Woda źródło życia jako jeden z elementów projektu EkoEksperymentarium dla młodzieży.

EkoEksperymentarium dla młodzieży to portal z zestawem lekcji online dotyczących edukacji ekologicznej i tematyki zrównoważonego rozwoju dla 7-8 klasy SP i szkół ponadpodstawowych. Portal przygotowany jest przez Mamy Projekt, twórców m.in. EkoEksperymentarium dla dzieci pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska we współpracy z metodykami, ekologami i hydrologami. Pokazuje nowe metody uczenia o bieżących zagadnieniach.

Lekcja idealnie wpisuje się w założenia metody projektowej czy nieco bardziej złożonej metody STEAM. Została opracowana z myślą o interdyscyplinarnym podejściu do tematu. Materiał bazuje na założeniach podstawy programowej przedmiotów, jak i podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Celem innowacji było:

-wyjaśnienie znaczenia dostępności do zasobów wody dla człowieka i gospodarki,

-zapoznanie uczniów z objawami i skutkami antropogenicznych zmian klimatu, -wprowadzenie pojęcia „ślad wodny”,

-wyjaśnienie skąd pochodzą zasoby wody,

-wskazanie przyczyn braku wody,

-przedstawienie obiegu wody wraz z przykładami sytuacji zaburzających naturalny stan,

-poznanie założeń dobrej gospodarki zasobami wody – system retencji i praktyka niemarnowania wody.

Uczniowie podczas zajęć pracowali na dynamicznej stronie internetowej wypełnionej rzetelnymi treściami przedstawionymi w atrakcyjny dla młodzieży sposób: materiały video, gry, komiksy, memy (i słodkie zwierzątka).

Wszystkie te działania miały na celu : rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uświadomienie uczniom szczególnego miejsca człowieka w przyrodzie, wdrażanie do podejmowania działań koniecznych dla ochrony środowiska naturalnego Ziemi, kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły jego stan, przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla przyrody i nadmiernej eksploatacji środowiska, uświadomienie związku stanu środowiska naturalnego ze zdrowiem człowieka.

Opiekunką innowacji była Joanna Popardowska.

Close Menu
Skip to content