ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Jedną z najpiękniejszych tradycji naszej szkoły jest ślubowanie klas pierwszych, które w tym roku odbyło się 20.10.2023r.
Przy udziale Dyrekcji Szkoły, rodziców, wychowawców i przedstawicieli Rady Rodziców uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. Po zaprezentowaniu części artystycznej i pasowaniu ołówkiem przed Panią Dyrektor M. Grzesik uczniowie otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe książki od rodziców jak i drobne upominki od Rady Rodziców.
Na zakończenie uroczystości, rodzice uczniów klas pierwszych wręczyli kwiaty pani dyrektor i wychowawcom życząc szkole dalszych sukcesów. Następnie zaprosili wszystkich na wspólny słodki poczęstunek.

Close Menu
Skip to content