Hrabia Władysław Zamoyski

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznając potrzebę uhonorowania dokonań wielkiego Polaka i patrioty, którego zasługi dla naszego regionu są nieodzowne, ustanowił rok 2024 Wielkopolskim Rokiem Władysława Hrabiego Zamoyskiego.                                    
Hrabia Władysław Zamoyski urodził się w 1853r.,  a zmarł w 1924r. Pochodził z arystokratycznego rodu. Był synem Władysława Zamoyskiego ( polskiego generała i działacza emigracyjnego) oraz Jadwigi Zamoyskiej  z Działyńskich. Prowadził działalność społeczną   na Podhalu i w Wielkopolsce. Był właścicielem Kórnika i Zakopanego. W 1885 został wydalony przez władze pruskie z Wielkopolski. Kupił znaczną część Tatr, ratując je tym samym przed zniszczeniem. W sądzie międzynarodowym w roku 1902 uzyskał wyrok przekazujący okolice Morskiego Oka z Królestwa Węgierskiego do Galicji.  

Hrabia Władysław Zamoyski nigdy nie założył rodziny. Swój cały majątek wraz z biblioteką w Kórniku, Tatrami oraz Zakopanym przekazał narodowi polskiemu, zakładając fundację Zakłady Kórnickie. Za swoje zasługi został pośmiertnie odznaczony Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski.

Opracowanie: Pani Danuta Kaczorowska – Bocian i Pan Jerzy Zygmunt

Close Menu
Skip to content