Szkoła nasza bierze udział w akcji „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

https://dbamomojzasieg.pl/soc/


7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Nauka kompetencji przyszłości.
 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 1. Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 3. W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 4. Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 5. Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 7. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 8. Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 9. Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Materiały na na spotkania z rodzicami:

https://dbamomojzasieg.pl/higiena-cyfrowa/

https://dbamomojzasieg.pl/jak-uzalezniamy-sie-od-internetu-i-smartfonow/

https://liblink.pl/dcDYRlpgrT
https://drive.google.com/drive/folders/1LhQrIWTYjOQ0MOWGsc0w2zIxw0NqrezE?fbclid=IwAR2DYkVmX0nMtoNhVbFltVrcZl0eBPGWhNHqEmz-IqvXnkf8HKe8hXjmMik

Badania ankietowe – Młode głowy

Badanie MŁODE GŁOWY

https://mlodeglowy.pl/

https://mlodeglowy.pl/
https://mlodeglowy.pl/

Drogi Uczniu, Droga Uczennico,

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce, dlatego bardzo dziękujemy, że jesteś z nami! Badania prowadzone są przez Fundację UNAWEZA, założoną przez Martynę Wojciechowską oraz fundację Dbam o Mój Z@sięg.

W badaniu mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas czwartych i wyższych szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Twoja opinia i Twoje samopoczucie są dla nas ważne. Dlatego chcemy zadać Ci kilka pytań dotyczących tego, jak o sobie myślisz, co nie pozwala Ci być sobą i na czyje wsparcie możesz najbardziej liczyć. Naszym celem jest stworzenie, na bazie wyników tych badań, kampanii społecznej, która pozwoli młodym ludziom myśleć o sobie lepiej, być sobą. Tak po prostu.

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje o samym badaniu:

 • Badanie jest ANONIMOWE, to znaczy, że nikt nie będzie mógł zidentyfikować Twoich odpowiedzi;
 • Badanie jest POUFNE, to znaczy, że wiedza zgromadzona podczas całego badania nie będzie udostępniana nikomu nieuprawnionemu;
 • Badanie jest DOBROWOLNE, więc nikt nie może Cię zmusić do wzięcia w nim udziału, ale będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujesz się nam pomóc;
 • Udział w badaniu zajmuje około 30 minut;
 • Prosimy, abyś wypełniał ankietę samodzielnie pamiętając, że nie ma odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Twoje odpowiedzi powinny być szczere i udzielane zgodnie z prawdą;
 • Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w badaniu, nawet już po jego rozpoczęciu.

BADANIA TRWAJĄ OD 25 PAŹDZIERNIKA 2022 roku do 26 LUTEGO 2023 roku!

ANONIMOWOŚĆ I POUFNOŚĆ:
Twoje odpowiedzi będą zapisywane i kodowane w sposób anonimowy. Żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację Twojej osoby, nie będą zapisywane, żadne informacje nie będą pozyskiwane bez Twojej wiedzy. Wyniki badania będą wykorzystane tylko dla celów naukowych i do stworzenia lokalnego programu. Badanie jest zgodne z normami etycznymi obowiązującymi w projektach badawczych z udziałem ludzi, na podstawie kodeksu etyki badań naukowych ESOMAR.

DOBROWOLNY UDZIAŁ:
Udział w badaniu jest dobrowolny. Możesz w każdej chwili przerwać odpowiadanie na pytania i zamknąć okno przeglądarki bez żadnych konsekwencji. Twój udział w wypełnianiu ankiety zakłada, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie zebranych informacji w sposób anonimowy dla celów badawczych.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie: „Idą święta nie o sms, lecz o kartce pamiętaj.

Wszystkie infografiki są własnością Fundacji Dbam o swój zasięg i są pobrane ze strony: https://idaswieta.com/

Close Menu
Skip to content