Ciekawy materiał dla rodziców, uczniów i nauczycieli w ramach programu : https://mlodeglowy.pl/kompendium/jestem-nauczycielem/

Projekt: Otwarcie o zdrowiu psychicznym

Edycja 2023 – 2024

JAKIE SĄ CELE MŁODYCH GŁÓW? Poznajcie nasze trzy filary

Projekt MŁODE GŁOWY opiera się na trzech kluczowych filarach, które mają ogromne znaczenie dla zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Te trzy filary razem tworzą bazowy program, który ma na celu poprawę kondycji psychicznej młodych ludzi i przezwyciężanie kryzysu psychicznego, z którym społecznie się mierzymy. Jest to istotne, ponieważ zdrowie psychiczne młodych ludzi ma ogromny wpływ na ich jakość życia, rozwój osobisty i podejmowanie aktywności w przyszłości.

 1.  ODDAJEMY MŁODYM GŁOS
 2. NORMALIZUJEMY SIĘGANIE PO POMOC
 3.  DOSTARCZAMY NARZĘDZI POTRZEBNYCH DO PRZEZWYCIĘŻANIA KRYZYSU PSYCHICZNEGO MŁODYCH 

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Kolejna edycja 2023-2024

Polecam materiały, które będą ukazywać się na bieżąco.

Warto wykorzystać na godzinach wychowawczych.

Wszystkie udostępniane materiały są własnością Fundacji Dbam o mój zasięg.

https://dbamomojzasieg.pl/materialy-pomocnicze/

Dbam o mój zasięg

https://youtu.be/8pMi6us5QoA

Szkoła nasza bierze udział w akcji „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

https://dbamomojzasieg.pl/soc/


7 obszarów Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo:

 1. Dostęp do aktualnej i rzetelnej wiedzy o nowych technologiach
  i problemach wynikających z ich nadużywania.
 2. Kreatywne i bezpieczne włączenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w proces edukacji.
 3. Podejmowanie działań w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci.
 4. Wspólne wypracowanie i wdrażanie zasad używania zasobów sieci na terenie szkoły.
 5. Tworzenie kultury świadomego bycia poza siecią.
 6. Nauka kompetencji przyszłości.
 7. Realizacja projektów odpowiedzialnych społecznie.

Jakich rezultatów się spodziewamy:

 1. Pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Zbudowanie wśród społeczności szkolnej prawdziwego obrazu nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.
 3. W szkole wdrożone są wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.
 4. Nowe technologie są regularnie wykorzystywane przez szkołę podczas zajęć z uczniami.
 5. Szkoła profesjonalnie wspiera w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizuje działania profilaktyczne.
 6. Wyłonienie liderów cyfrowych oraz twórców kreatywnych treści internetowych.
 7. Szkoła kładzie nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkich.
 8. Szkoła wspiera tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.
 9. Członkowie społeczności szkolnej współpracują z innymi instytucjami na rzecz lokalnej społeczności.

Materiały na na spotkania z rodzicami:

https://dbamomojzasieg.pl/higiena-cyfrowa/

https://dbamomojzasieg.pl/jak-uzalezniamy-sie-od-internetu-i-smartfonow/

https://liblink.pl/dcDYRlpgrT
https://drive.google.com/drive/folders/1LhQrIWTYjOQ0MOWGsc0w2zIxw0NqrezE?fbclid=IwAR2DYkVmX0nMtoNhVbFltVrcZl0eBPGWhNHqEmz-IqvXnkf8HKe8hXjmMik

Badania ankietowe – Młode głowy

Badanie MŁODE GŁOWY

https://mlodeglowy.pl/

Drogi Uczniu, Droga Uczennico,

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce, dlatego bardzo dziękujemy, że jesteś z nami! Badania prowadzone są przez Fundację UNAWEZA, założoną przez Martynę Wojciechowską oraz fundację Dbam o Mój Z@sięg.

W badaniu mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas czwartych i wyższych szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

Twoja opinia i Twoje samopoczucie są dla nas ważne. Dlatego chcemy zadać Ci kilka pytań dotyczących tego, jak o sobie myślisz, co nie pozwala Ci być sobą i na czyje wsparcie możesz najbardziej liczyć. Naszym celem jest stworzenie, na bazie wyników tych badań, kampanii społecznej, która pozwoli młodym ludziom myśleć o sobie lepiej, być sobą. Tak po prostu.

Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje o samym badaniu:

 • Badanie jest ANONIMOWE, to znaczy, że nikt nie będzie mógł zidentyfikować Twoich odpowiedzi;
 • Badanie jest POUFNE, to znaczy, że wiedza zgromadzona podczas całego badania nie będzie udostępniana nikomu nieuprawnionemu;
 • Badanie jest DOBROWOLNE, więc nikt nie może Cię zmusić do wzięcia w nim udziału, ale będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujesz się nam pomóc;
 • Udział w badaniu zajmuje około 30 minut;
 • Prosimy, abyś wypełniał ankietę samodzielnie pamiętając, że nie ma odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Twoje odpowiedzi powinny być szczere i udzielane zgodnie z prawdą;
 • Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w badaniu, nawet już po jego rozpoczęciu.

BADANIA TRWAJĄ OD 25 PAŹDZIERNIKA 2022 roku do 26 LUTEGO 2023 roku!

ANONIMOWOŚĆ I POUFNOŚĆ:
Twoje odpowiedzi będą zapisywane i kodowane w sposób anonimowy. Żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację Twojej osoby, nie będą zapisywane, żadne informacje nie będą pozyskiwane bez Twojej wiedzy. Wyniki badania będą wykorzystane tylko dla celów naukowych i do stworzenia lokalnego programu. Badanie jest zgodne z normami etycznymi obowiązującymi w projektach badawczych z udziałem ludzi, na podstawie kodeksu etyki badań naukowych ESOMAR.

DOBROWOLNY UDZIAŁ:
Udział w badaniu jest dobrowolny. Możesz w każdej chwili przerwać odpowiadanie na pytania i zamknąć okno przeglądarki bez żadnych konsekwencji. Twój udział w wypełnianiu ankiety zakłada, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie zebranych informacji w sposób anonimowy dla celów badawczych.

Nasza szkoła bierze udział w projekcie: „Idą święta nie o sms, lecz o kartce pamiętaj.

Wszystkie infografiki są własnością Fundacji Dbam o swój zasięg i są pobrane ze strony: https://idaswieta.com/

Budowanie zdrowych nawyków żywieniowych

Nasza szkoła przystąpiła do projektu i konkursu

„MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym” – Kampania

https://mlodeglowy.pl/

BADANIE I KAMPANIA DOTYCZĄCE ZDROWIA PSYCHICZNEGO, POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI WŚRÓD MŁODYCH LUDZI.

Rusza ogólnopolski projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”, który jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA, założonej przez Martynę Wojciechowską. W jego ramach, wspólnie z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, realizowane jest, pierwsze na tę skalę, bezpłatne badanie stanu psychicznego młodzieży w Polsce. Strategicznym partnerem całej akcji i główną platformą działań komunikacyjnych jest TikTok.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać chęć wzięcia udziału w badaniu do końca roku, a jako rezultat, otrzymają m.in. wyniki i diagnozę swojej społeczności szkolnej.

MŁODE GŁOWY to oprócz badania również działania edukacyjne, które mają zwrócić uwagę na zdrowie psychiczne młodych ludzi, wskazać bariery, z którymi na co dzień się mierzą i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc.

Głównym kanałem kampanii jest profil MŁODE GŁOWY na TikToku (@mlode_glowy), gdzie publikowane są treści edukacyjne dotyczące zdrowia psychicznego, a także odbywają się dyżury ekspertów, odpowiadających na pytania użytkowników.

„Jako mama wiem, że stan psychiczny młodzieży w Polsce jest alarmujący. Jako założycielka Fundacji UNAWEZA chcę działać. Stworzyliśmy program badawczo – edukacyjny dla szkół, który będzie wspierać młodych ludzi. To pierwszy tego typu projekt na tak szeroką skalę. Opracowane badania posłużą do stworzenia kompleksowej kampanii dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Tworzymy projekt z koalicją fundacji, organizacji pozarządowych i instytucji naukowych oraz ekspertów. Strategicznym partnerem został TikTok, który jest dziś bardzo istotnym kanałem dotarcia i platformą angażującą ogromną liczbę ludzi – mówi Martyna Wojciechowska, mama, prezeska Fundacji UNAWEZA, dziennikarka i podróżniczka.”02 – O BADANIU

Chociaż temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży był już podejmowany w różnych badaniach, to po raz pierwszy stworzyliśmy narzędzie badawcze, które obejmuje tak dużą grupę młodych ludzi w wieku 10-19 lat. Zarówno z dużych miast jak i małych miejscowości z każdego krańca Polski. Chcemy dowiedzieć się co wzmacnia kondycję psychiczną młodzieży, a co podcina im skrzydła? Jakie komunikaty otrzymują od swojego otoczenia? Na kogo mogą liczyć w kryzysowej sytuacji? Do kogo by się zwrócili po pomoc? I wiele innych kwestii, które pozwolą nam opracować kompleksową kampanię społeczną, z konkretnymi narzędziami dla szkół i rodziców.

Z danych WHO wynika, że co 40 sekund na świecie samobójstwo popełnia jedna osoba. Według raportu „Życie warte jest rozmowy” w 2021 r. w Polsce 1439 dzieci i nastolatków podjęło próbę samobójczą, z czego 127 prób zakończyło się śmiercią. W porównaniu do roku 2020 oznacza to 77% wzrost zachowań samobójczych wśród młodzieży. Niepokojące są też dane dotyczące zachowań samobójczych w grupie dziewczynek. W 2021 roku Komenda Głównej Policji zarejestrowała wzrost o 101%.

W badaniu ilościowym, które chcemy przeprowadzić z Państwa pomocą, mamy szansę poznać odpowiedzi tysięcy uczniów i uczennic z całej Polski. Projekt realizowany jest za pośrednictwem szkół, które następnie otrzymają szczegółowy raport na temat sytuacji w swojej placówce. Badanie jest w pełni anonimowe , ale dzięki systemowi kodowania, każda szkoła otrzyma szczegółowe opracowanie na temat samooceny swoich uczniów. Taki raport to ogromna korzyść dla wszystkich placówek, które wezmą udział w badaniu, bo większość z nich nie może sobie pozwolić finansowo na przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy naukowej. Dzięki połączeniu sił Fundacji UNAWEZA i Fundacji Dbam o Mój Zasięg możemy nie tylko dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy młodych ludzi, ale także wesprzeć merytorycznie każdą szkołę w Polsce, która chce realnie zająć się zdrowiem psychicznym swoich uczniów.03 – JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Badanie naukowe dostępne jest dla szkół za darmo, a jedynym wymogiem jest zarejestrowanie szkoły w bezpłatnym programie Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, w którym uczestniczy już ponad 1500 szkół z całego kraju.

KROK PIERWSZY:

Zarejestruj szkołę do bezpłatnego programu w panelu badawczym Fundacji Dbam o Mój Zasięg. Szkołę zarejestrować może wyłącznie nauczyciel, za zgodą dyrektora. Zgłoszenia można składać do 31 grudnia 2022.

KROK DRUGI:

Każda zarejestrowana placówka otrzyma swój indywidualny KOD SOC.

KROK TRZECI:

Otrzymasz mailowe zaproszenie do udziału w badaniu oraz instrukcje jak je przeprowadzić w swojej szkole.

KROK CZWARTY:

Badanie odbywa się w formie internetowej ankiety. Szkoła sama decyduje, w jakim terminie je przeprowadzi, ostatni dzień upływa 26 lutego 2023. Wypełnienie anonimowej ankiety przez zajmuje ok. 30 minut .

Badanie oraz raport są całkowicie bezpłatne, a szkoły i rodzice nie ponoszą żadnych kosztów udziału w projekcie. Badanie jest w pełni anonimowe, uczniowie mogą czuć się bezpieczni, ich odpowiedzi nie można w żaden sposób powiązać z konkretną osobą.

Projekt „Ocena poczucia własnej wartości i sprawczości polskiej młodzieży” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

JAK ODBYWA SIĘ BADANIE?

Badanie ma charakter ilościowy i realizowane jest za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej wśród uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych. Jest całkowicie anonimowe i dobrowolne. Fundacja Dbam o Mój Zasięg dostarcza link do platformy badawczej, na której uczniowie się logują i odpowiadają na pytania online.

Wypełnienie ankiety przez ucznia zajmuje około 30 minut i odbywa się w obecności nauczyciela prowadzącego, którego zadaniem jest stworzenie warunków do anonimowego udziału ucznia w ankiecie. Uczniowie odpowiadają na pytania używając do tego komputerów znajdujących się w szkole.

Nasza szkoła bierze udział w badaniach.

Badania przeprowadzone zostały w klasach VIII, VII i VI

Materiały dla nauczycieli.

9 marca odbyły się w szkole warsztaty dla uczniów oraz szkolenie dla nauczyciele w ramach udziału naszej szkoły w programie SOC.

https://lepszaedukacja.pl/portfolio-item/maciej-debski/ https://dbamomojzasieg.pl/materialy-pomocnicze/

Materiały dla nauczycieli:

https://youtu.be/ZzOkFje4qZc

https://youtu.be/QvylySSkZ8M

https://youtu.be/lCN-39n2AFg

https://youtu.be/P9-UpaRuhas

https://youtu.be/OuEpV7fvxO4

https://youtu.be/G-1YOOGxO3U

Podsumowanie roku 2022/2023

Informacje bardzo ważne dla rodziców i nauczycieli.

Nie lekceważmy problemu depresji. Zjawisko wciąż narasta.

„W ostatnich badaniach prowadzonych przez Fundacja Dbam o Mój Zasięg okazało się, że:

1. 40,6% uczniów ma podejrzenie depresji

2. 8,4% badanych osób w ogóle nie chce się żyć

3. 38,8% uczniów przyznała, że dzisiaj – w porównaniu do czasu sprzed pandemii – czuje się trochę gorzej lub dużo gorzej więcej wyników znajdziecie tutaj: https://dbamomojzasieg.pl/…/Zdrowa-szkola-raport-z… )

Pamiętajmy, że depresja to choroba, a nie gorszy dzień

1. Poradnik dla młodzieży znajdziecie tutaj: https://dobrzezejestes.org/…/Zrozumiec-depresje…

2. Poradnik dla nauczycieli i rodziców znajdziecie tutaj: https://dobrzezejestes.org/…/Depresja-to-choroba-a-nie…

3. Wszystkie infografiki do pobrania ukryliśmy pod tym adresem: https://dobrzezejestes.org/infografiki-do-pobrania/

4. Przesiewowy test podejrzenia depresji dla dzieci i młodzieży: https://dobrzezejestes.org/testy/testdepresjimlodziez/
5. Przesiewowy test podejrzenia depresji dla osób dorosłych: https://dobrzezejestes.org/testy/testdepresjibecka/


Tematyczne webinary dla rodziców i nauczycieli: https://dobrzezejestes.org/zapis-webinariow/Fundacja Dbam o Mój ZasięgAkademia JAIn gremioGdynia#dbamomojzasieg#higienacyfrowa#dobrzezejestes#fonoholizm#relacjewwakacje#relacjesawazne

Materiał pobrany ze strony SOC

Close Menu
Skip to content