Spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy VIII w ramach lekcji WOS/ historia oraz działalności SKE

„Młodzi Europejczycy” biorą udział w projekcie „Internet a prawa człowieka” organizowanego przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce. 

27-28 września w Warszawie odbyło się spotkanie dla nauczycieli na którym nauczyciele uzyskali stosowne materiały do prowadzenia zajęć. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie nauczycieli na współczesne możliwości Internetu w znaczeniu pozytywnym oraz negatywnym.

Służyć temu miał film „Czyściciele Internetu”, który w niezwykle wyrazisty sposób przestawia tą drugą stronę dostępu do Internetu, której większość użytkowników nie jest świadoma. Ogromnym problemem jest przechwytywanie naszych danych oraz ich handlowanie.

Projekt ma na celu przekazanie młodym ludziom jak świadomie i bezpiecznie korzystać z Internetu i jak możemy chronić swoje prawa w świecie cyfrowym.

„Internet to dziś przestrzeń nierozerwalnie związana z realizacją praw człowieka przez obywateli. To także miejsce, w którym nasze prawa podstawowe naruszane są wyjątkowo często, aplikacje dosłownie przejmują kontrolę nad naszym życiem.  Parlament Europejski, jako jedyna bezpośrednio wybierana instytucja UE, w szczególny sposób angażuje się na rzecz demokracji i ochrony praw człowieka.

Projekt składa się z trzech elementów:

1. Seminarium dla nauczycieli: jak uczyć o prawach człowieka w Internecie?

Seminarium stwarza możliwość spotkania z ekspertami i pogłębienia wiedzy merytorycznej oraz obejmuje praktyczny warsztat poświęcony pracy z uczniami metodą projektową.

2.Warsztat dla uczniów w szkole (4,5 godziny):

Prawa człowieka a Internet – co musisz wiedzieć?

Warsztat skierowany jest do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o ochronie praw człowieka w Internecie i otwartych na podjęcie

lokalnych projektów.

 Podczas warsztatu :

• poznamy podstawowe pojęcia związane z ochroną praw człowieka

• pokażemy, jakie zagrożenia dla naszych praw niesie Internet

• zaproponujemy działania budujące świadomość na temat bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

Warsztaty odbywają się w okresie październik – listopad 2019. 

Szkołę odwiedzi trener projektu w ustalonym ze szkołą terminie.

Uczniowie uczestniczący w warsztacie zaproponują wybrane przez siebie działanie, mające na celu edukację na temat świadomego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii.

Dorota Stolarska

Opiekun SKE 

Close Menu
Skip to content