Udział szkoły w projekcie „Granie na Ekranie”

Uczniowie klas VI – VIII wzięli udział w badaniach ankietowych „Granie na Ekranie”. Badania ankietowe zostały przeprowadzone na lekcjach informatyki w klasach VI -VIII i były anonimowe. Projekt realizowany był przez Fundację LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz Fundację „Dbam o Mój Z@sięg”, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

PROJEKT BADAWCZO-EDUKACYJNY “GRANIE NA EKRANIE”

Celem projektu było zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania.

„granie na ekranie”

Close Menu
Skip to content