ETAs – dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas 7.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Słodkowie rozpoczęły się  dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego  w ramach Programu English Teaching – Small Grants 2020 ścieżka English Teaching Activities (ETAs).

Program English Teaching został stworzony przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, natomiast krajowym operatorem Programu jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Celem Programu jest wspieranie działań na rzecz promocji uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród młodzieży z małych miejscowości. Priorytetem programu jest też wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli języka angielskiego spoza dużych aglomeracji miejskich.

Działania podejmowane w ramach programu  stawiają na pierwszym miejscu na rozwój kompetencji językowych młodzieży, która uczestnicząc w szeregu aktywności zwiększa swoją znajomość języka angielskiego, nabiera pewności siebie i przełamuje bariery w komunikacji.

Podczas zajęć wykorzystywane są  różnorodne technologie informacyjno – komunikacyjne a także tradycyjne metody aktywizujące w wersji offline.

Autorką wniosku grantowego i koordynatorem programu jest nauczycielka języka angielskiego Anna  Szambelańczyk.

Close Menu
Skip to content