Olimpiada Wiedzy Chemicznej

Dnia 19 lutego odbyła się, w sposób zdalny „Pierwsza Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych”, w której wziął uczeń naszej szkoły . Olimpiada ta objęta jest honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest skierowana dla wszystkich, dla których chemia jest pasją, a może nawet częścią planu na przyszłość.

Dla Jakuba, który wiąże swe przyszłe plany z kierunkiem chemii, jest to doskonała okazja do sprawdzenia swoich umiejętności, jak i trening przed etapem wojewódzkim konkursu chemicznego.

Konkurs jest trzyetapowy. Dwa pierwsze etapy odbywają się zdalnie, a etap trzeci, jeśli sytuacja na to pozwoli, w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie. 

Dzisiejszy etap Jakub ukończył na poziomie 88% więc może się już przygotowywać do etapu drugiego.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla Szkół Podstawowych uzyskała też patronat honorowy Ministra Edukacji i Nauki.

Życzymy Jakubowi sukcesów w kolejnym etapie

Close Menu
Skip to content