22 marca – Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

Dnia 22 marca obchodziliśmy jest Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Słodkowie również aktywnie dołączył do tego wydarzenia. Nauczyciele podczas lekcji online aktywnie wykorzystywali narzędzia nowych technologii, wykorzystując do tego wirtualne tablice, gry online, Quizy, filmy oraz spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji R. Schumana z Portugalii oraz Serbii. Nauczyciele podczas lekcji wykorzystywali platformę e podręczniki, tworzyli z uczniami zadania w formie kodów QR, korzystali również z filmów edukacyjnych na youtube oraz innych ciekawych stron, by lekcje były jak najbardziej atrakcyjne dla uczniów. Edukacja zdalna w naszej szkole prowadzona jest na platformie Classroom. Z uczniami komunikujemy się z wykorzystaniem aplikacji Meet, dziennik Librus, oraz Zoom. Najmłodsi uczniowie programują i kodują wykorzystując: platformy: https://www.programiz.com/, oraz aplikacji z platformy: https://akademia.uczymydzieciprogramowac.pl/pl/aplikacje.

Nowa technologia w naszej szkole nie jest niczym nowym. Obecna sytuacja zmobilizowała i zmusiła nauczycieli do ciągłych poszukiwań ciekawych sposobów przekazywania informacji naszym młodszym i starszym uczniom. Pracujemy na Padletach, wykorzystujemy Kahoot oraz Quizizz, Wordwall lub Testportal do utrwalenia i sprawdzenia wiedzy uczniów, prezentacje Prezi, Canva – do tworzenia plakatów. Uczniowie uczą się tworzyć chmury wyrazowe – menti.com oraz AnsverGarden, Avatary. Ponadto nasi uczniowie biorą aktywny udział w wielu szkolnych i międzynarodowych projektach – między innymi etwinning.

Na lekcjach geografii wykorzystaliśmy możliwość współpracy z UAM w Poznaniu. Wykładowcy uczelni przeprowadzają lekcje online z naszymi uczniami. Dzisiaj 23 marca lekcję geografii online we współpracy z UAM ma klasa VIII.

Close Menu
Skip to content