ŚWIATOWY DZIEŃ WODY – podsumowanie.

Uczniowie klasy IVc uczestniczą w programie „Godziny wychowawcze ze światem” PAH, w ramach którego zorganizowane zostały obchody „Światowego Dnia Wody ”. Celem akcji było podniesienie świadomości nt. globalnych wyzwań wodnych oraz zaangażowanie do działania na rzecz powszechnego dostępu do wody na świecie.  Akcja polegała na przeprowadzeniu zajęć na podstawie materiałów edukacyjnych PAH. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o materiał zawarty w bazgrolniku.

Osoba odpowiedzialna: Anna Szambelańczyk

dav
smart
Close Menu
Skip to content