Jesteśmy „Szkołą Odpowiedzialną Cyfrowo!”

1 września 2020 r. nasza szkoła przystąpiła do udziału w projekcie edukacyjnym SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO. Projekt wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

https://youtu.be/QvylySSkZ8M

https://dbamomojzasieg.pl/materialy-pomocnicze/

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców  i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.

Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

– dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;

– udział w badaniu naukowym poświęconym relacjom w szkole – start we wrześniu 2021

– bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;

– możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;

– wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;

– dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;

Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, tj. punkt 4 (Wykorzystanie  w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.) oraz punkt 5 (Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw  i respektowanie norm społecznych).

Close Menu
Skip to content