POWIATOWA SESJA EKOLOGICZNA W CZARNYM LESIE

         Dnia 16 czerwca 2021 r. liczne grono młodzieży, nauczycieli oraz zaproszonych gości wzięło udział w sesji ekologicznej zorganizowanej na terenie Nadleśnictwa Turek w leśnictwie Czarny Las. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich . Celem sesji było poznanie kompleksu leśnego Czarny Las. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów: Weronika Śliga i Lena Derdziak z kl. 5a oraz Wojciech Woźniak z kl.6c,opiekunem była Joanna Popardowska.

Prowadzącym zajęcia był leśnik Paweł Ficner, który przybliżył uczniom zagadnienia dotyczące ekosystemu  leśnego, uczniowie poznali wiele gatunków roślin i zwierząt występujących w polskich lasach. Zwiększyła się świadomość uczniów na temat wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość spaceru leśnymi duktami.  Podczas  wędrówki uczniowie zadawali wiele pytań na które odpowiadał przedstawiciel nadleśnictwa.

Na zakończenie wszyscy mogli odpocząć i zrelaksować się, racząc się przy tym gorącymi kiełbaskami na świeżym powietrzu.

Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom sesji za zaproszenie i wspaniałą terenową lekcję. Mamy nadzieję, na ponowne spotkanie w tak miłej atmosferze……

Close Menu
Skip to content