Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo (SOC)

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW SOC 2021/2022

Nasza szkoła bierze udział w programie „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo”

20 września w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie online ze Szkolnymi Koordynatorami SOC. Spotkanie prowadził Pan Maciej Dębski. Uczestnicy spotkania (koordynatorzy) zostali poinformowani o planie pracy na nowy rok szkolny.

Na przełomie 2021/2022 będą przeprowadzone badania ankietowe dla uczniów (klasy V-VIII), oraz chętnych rodziców i nauczycieli.

Uczniowie otrzymają zgody na udział we wszystkich działaniach w ramach SOC na terenie naszej szkoły.

Będą publikowane filmy edukacyjne oraz materiały do wykorzystania na lekcje.

Specjalnie dla nauczycieli dla uczniów oraz rodziców prowadzone są zajęcia, warsztaty seminaria.

https://kuratorium.krakow.pl/projekt-szkola-odpowiedzialna-cyfrowo/

https://dbamomojzasieg.pl/soc/

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkich nauczycieli.

Dostępne materiały i filmy na stronie SOC. Doskonały materiał na godziny wychowawcze, lekcje informatyki ,zajęcia rozwijające oraz spotkania z rodzicami.

Close Menu
Skip to content