1 maja 2022r. 18 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

„Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej.”

Wikipedia

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach. Jako państwo członkowskie Polska ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum UE.

https://www.gov.pl/web/ue/polska-w-ue

Rok 2022 ustanowiono Europejskim Rokiem Młodzieży, aby zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywa europejska młodzież w budowaniu lepszej przyszłości – bardziej ekologicznej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i cyfrowej. „

https://europa.eu/youth/year-of-youth_pl

Portal Unii Europejskiej

https://european-union.europa.eu/index_pl

KONKURS!!!

sprawdź swoją wiedzę

https://europapnews.pap.pl/node/2071

W związku z obchodami kolejnej już 18 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej uczniowie naszej szkoły biorą udział w Quizie wiedzy o UE, rywalizują w grze europejskiej „Gwiezdny Ekspres”. Przygotowane przez uczniów plakaty na temat „18 rocznica Polski w UE” zostaną wyeksponowane w holu szkoły. Najciekawsze plakaty zostaną nagrodzone. Rozstrzygnięcie konkursu na zajęciach SKE. Powodzenia.

Close Menu
Skip to content