V POWIATOWY KONKURS WIEDZY O ZDROWIU

Uczniowie naszej szkoły: Maria Zielińska i Wojciech Woźniak z klasy VIIc brali udział w V Powiatowym Konkursie Wiedzy o Zdrowiu organizowanym przez Szkołę Podstawową we Władysławowie przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Turku.

Wojciech Woźniak zajął II miejsce- serdecznie gratulujemy .

Celem konkursu było zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży. Konkurs miał formę testu pisemnego, który zawierał tematykę zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej. Organizatorzy przygotowali dla uczestników konkursu zdrowy poczęstunek. Młodzież w oczekiwaniu na wyniki konkursu, mogła wziąć udział w zwabach integracyjnych i wysłuchać wykładu przygotowanego przez panią dr inż. Katarzynę Hryciuk na temat szkodliwości napojów energetyzujących.

Close Menu
Skip to content