Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole.

Hasło na ten rok brzmi: DBAJMY O DOBRE RELACJE.

III Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole, obchodziliśmy w dniach 19-25 września 2022. Nasza szkoła dołączyła się do akcji w ramach realizacji programu SOC. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. „Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej. Poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji, przyjaźniom. To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego”. W akcję zaangażowali się nauczyciele wychowawcy zarówno młodszych jak i starszych klas naszej szkoły. Powstał nawet film, który nagrała klasa II b.

Projekt realizowaliśmy w naszej szkole podczas godzin wychowawczych, zajęć pozalekcyjnych i zajęć rozwijających odbywających się w godzinach w popołudniowych oraz wieczornych, wycieczek, zawodów sportowych, zajęć warsztatowych i eksperymentów.

klasa 8a i 8c zorganizowały biwak nocny w szkole. Wszyscy uczniowie świetnie się bawili  rozgrywając sportowe zawody, były też gry planszowe. Był to wspaniały czas na świętowanie dobrych relacji w różnych sytuacjach.

Młodsi uczniowie klasy drugiej odbywali wspólne zajęcia w plenerze. Wszystkie aktywności planowane były w jednym celu: by poruszyć kwestię szczęścia i dobrostanu w narracji i w różnych wymiarach – emocji, poczucia sensu, zaangażowania, bliskości z innymi, odkrywania swoich mocnych stron i pozytywów u innych, zdrowia, odpoczynku czy zaangażowania. Na godzinach wychowawczych podejmowana była tematyka szczęścia, które przejawia się

  • przeżywaniu pozytywnych emocji,
  • wzmacnianiu relacji między rówieśnikami,
  • nadawaniu sensu i znaczenia wydarzeniom, sytuacjom zachodzącym w szkole,
  • odkrywaniu mocnych stron uczniów, talentów oraz wykorzystywaniu ich dla dobra wspólnoty – koleżeńskiej, szkolnej.
  • W zasadzie temat nie został zamknięty. Podczas całego roku szkolnego będą podejmowane różne inicjatywy, które będą służyły wzmacnianiu relacji szkolnych.

Close Menu
Skip to content