Akcja – reINTEGRACJA

Zajęcia z psychologiem mają na celu: budowanie spójności zespołu klasowego, stymulację rozwoju kompetencji interpersonalnych, nazywanie, wyrażanie i rozumienie emocji, budowanie dobrej atmosfery, klimatu bliskości oraz zaufania klasowego. Podczas zajęć z psychologiem uczniowe mają okazję kształtować i rozwijać umiejętności życiowe.

Drodzy Rodzice,

pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem psychologa szkolnego są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci przy współpracy z rodzicami, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, wychowawcami i nauczycielami. Pamiętajmy: „sposób, w jaki mówimy do naszych dzieci, staje się ich wewnętrznym głosem” (P. O’Mara).

Close Menu
Skip to content