Zostań jednym z nas – ścieżka kariery zawodu policjant.

W dniu dzisiejszym uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych przez Panią aspirant Marzenę Kwaśną i młodszego aspiranta Pana Karola Fryta z Wydziału Prewencji  KPP w Turku.

 Zajęcia dotyczyły ścieżki kariery zawodu policjanta oraz zasad prowadzonego naboru do służby w Policji. Podczas spotkania został omówiony proces rekrutacji do służby jaką jest Policja. Hasłem przewodnim spotkania było: ”Zostań jednym z nas”.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/rekrutacja-do-sluzby-w

Źródło obrazka wyróżniającego: https://turek.policja.gov.pl/w27/aktualnosci/186277,Zostan-jednym-z-nas-PRACA-W-POLICJI.html

Close Menu
Skip to content