Warsztat dla uczniów i nauczycieli

Dnia 9 marca w naszej szkole odbyło się wyjątkowe spotkanie z Panem Maciejem Dębskim – założycielem i prezesem Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG oraz socjologiem problemów społecznych, wykładowcą akademickim, edukatorem społecznym i ekspertem w realizacji badań naukowych. Pan Maciej Dębski jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz dokumentów strategicznych i programów lokalnych. Jest również pomysłodawcą ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu i problemu cyberprzemocy.

Tematem warsztatów przeprowadzonych w naszej szkole była „higiena cyfrowa”. Celem, zwrócenie uwagi na problematykę higieny cyfrowej oraz podpowiedzi jak właściwie o nią zadbać.

Pan Maciej przeprowadził 4 warsztaty dla młodzieży szkolnej klas VII i VIII, które trwały po 90 minut każdy. Dodatkowo, przeprowadził również szkolenie dla nauczycieli, którym przekazał cenne informacje dotyczące problemów związanych z uzależnieniem od telefonu i korzystania z nowych technologii. Szczególną uwagę zwrócił na małe dzieci, które zbyt szybko mają dostęp do telefonu, gier komputerowych.

Spotkanie okazało się bardzo interesujące zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli. Wszyscy uczestnicy mieli okazję poznać wiedzę i doświadczenie eksperta w dziedzinie problemów społecznych związanych z korzystaniem z technologii, co na pewno przyczyni się do lepszego zrozumienia i radzenia sobie z tymi problemami w przyszłości. Po spotkaniu wszyscy nauczyciele zostali zaopatrzeni w materiały edukacyjne, które będzie można wykorzystać podczas godzin wychowawczych oraz spotkań z rodzicami.

Nasze spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Turku. Otrzymaliśmy od GOPS – u znaczne wsparcie finansowe, które pozwoliło nam na realizację stacjonarnych warsztatów dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli. Dodam, że w szkoleniu nauczycieli brali udział nie tylko nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie ale również wszyscy chętni nauczyciele z naszej gminy. Zaszczycił nas również swoją obecnością Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, Pan Marcin Rosiakowski.

To było wyjątkowe wydarzenie dla naszej szkoły podkreślające realizację w naszej szkole Programu „Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” oraz projektu „Dbam o swój zasięg”.

https://dbamomojzasieg.pl/o-nas/

Koordynator programu w szkole Dorota Stolarska

Close Menu
Skip to content