System wsparcia rodzica ucznia o SPE

W naszej szkole organizujemy system wsparcia rodziców dzieci posiadających opinie, orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Celem wspólnych spotkań będzie przede wszystkim zwiększenie świadomości pedagogicznej rodziców. Odgrywa to istotną rolę w tworzeniu właściwej atmosfery wychowawczej w domu i szkole. System wsparcia rodzica ogranicza wzajemne negatywne nastawienie i nieufność, a przy tym umożliwia wyjaśnianie nieporozumień, podnosząc jednocześnie autorytet rodziców i nauczycieli. Umożliwia społeczno-emocjonalne zbliżenie sprzyjające postawom tolerancji, wyrozumiałości, wzajemnej pomocy.

Spotkania będą organizowane według ustalonego harmonogramu – w zależności od potrzeb rodziców. Zapisy poprzez dziennik elektroniczny u psychologa szkolnego lub poprzez kontakt telefoniczny 63 220 76 32.

Close Menu
Skip to content