Tydzień Dobrych Relacji 25.10 – 29.10

„… Każda osoba, którą spotykasz na swojej drodze, zmaga się z czymś, o czym nie masz pojęcia. Bądź życzliwy. Zawsze...” (autor nieznany)

Tydzień Relacji w naszej szkole był pełen inspirujących wydarzeń
i aktywności, które jednoczyły uczniów i nauczycieli w duchu współpracy
i przyjaźni. Nauczyciele z różnych przedmiotów wspólnie przygotowali szereg działań, mających na celu budowanie silnych więzi między uczniami, doskonaląc przy okazji swoje umiejętności językowe i cyfrowe.

Tydzień Dobrych Relacji

W trakcie tego wyjątkowego tygodnia, uczniowie mieli okazję doświadczyć różnorodnych form współpracy. Gry i zabawy integracyjne prowadzone przez nauczycieli stworzyły atmosferę pełną radości i pozytywnej energii. Wycieczki edukacyjne umożliwiły bliższe poznanie się uczniów poza szkolnymi murami.

Godziny wychowawcze były dedykowane tematom związanym
z budowaniem zdrowych relacji, szacunku oraz empatii. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusjach i wymianie swoich poglądów na te ważne tematy. Zajęcia na świetlicy szkolnej stanowiły dodatkową okazję do spontanicznych spotkań i rozmów. Uczniowie klasy 6b zbudowali skrzynkę „dobrych życzeń” – do której wrzucali miłe słowa kierowane do siebie nawzajem. Była również wspólna fotografia z wychowawcą panią Agatą Janiak.

Jednym z inspirujących elementów Tygodnia Relacji było zaangażowanie uczniów klasy VI A w prowadzenie zajęć pod okiem wychowawcy pani Anny Bonikowskiej. Każdy mógł podzielić się swoimi talentami i pasjami, co dodatkowo wzbogaciło naszą społeczność szkolną.

Dodatkowo, podczas specjalnych zajęć uczniowie uczyli się kulturalnych i miłych zwrotów, aby jeszcze lepiej komunikować się ze sobą. Zwracanie uwagi na aspekty wychowania obywatelskiego i szacunku do drugiego człowieka stało się integralną częścią naszej szkolnej rzeczywistości.

Wszystkie te działania miały na celu podkreślenie, że relacje międzyludzkie są fundamentem naszej społeczności szkolnej. Dzięki współpracy, szacunkowi i otwartości możemy razem tworzyć przyjazne środowisko, sprzyjające rozwojowi każdego ucznia. Tydzień Relacji był dowodem, że dbamy o naszą szkolną rodzinę i razem tworzymy miejsce, w którym każdy może się rozwijać i czuć się akceptowany.

Uczniowie przygotowali także kreatywne plakaty, które podkreślały znaczenie budowania pozytywnych relacji w szkole oraz kody QR, zawierające budujące „dobre relacje” zwroty.

Zapraszamy do galerii z naszych działań:

Close Menu
Skip to content