Światowy Dzień Rzucania Palenia

16 listopada 2023 roku przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia.

Pomysł akcji narodził się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 r. zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów.

I…udało się! Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia. W Polsce ten dzień obchodzony jest od 1991 r. Ideą „Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu” jest zwrócenie uwagi całego społeczeństwa na społeczne i ekonomiczne skutki palenia tytoniu, a przede wszystkim na skutki zdrowotne spowodowane paleniem papierosów, a w ostatnich latach również e-papierosów. Zachęcanie osób palących do zaprzestania palenia oraz zwrócenie uwagi na fakt, że osoby niepalące (w tym dzieci) mają prawo do przebywania w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, bez narażania na tzw. „bierne” palenie.

Nasza szkoła od wielu lat włącza się w obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia. 

Celem  przyświecającym kampanii jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych poprzez zwrócenie uwagi na problem nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu w miejscach użyteczności publicznej oraz braku poszanowania prawa osób niepalących do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, a także:

  • zmniejszenie liczby osób palących przy dzieciach i kobietach w ciąży,
  • zmniejszenie liczby osób będących biernymi palaczami,
  • eliminowanie zdrowotnych skutków biernego palenia,
  • edukacja osób palących nt. stref objętych zakazem palenia tytoniu oraz motywowanie ich do niepalenia w miejscach nie wyszczególnionych w ustawie (np. na klatkach schodowych, na plaży, w parku, przy wejściach do budynków, na przejściach dla pieszych),
  • zwrócenie uwagi na fakt, że palenie w otoczeniu osób niepalących może być odbierane jako brak szacunku oraz brak poszanowania prawa tych osób do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Cieszymy się, że nasi uczniowie swoją pozytywną postawą, poprzez wykonanie gazetki informacyjnej zachęcili do zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich używek. Mamy nadzieję, że dzięki  realizacji programów oraz udziałowi w ogólnopolskich akcjach antytytoniowych przyczyniamy się do świadomej odmowy sięgnięcia po pierwszego papierosa przez  młodzież .

Close Menu
Skip to content