OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA ZDROWIA POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA z Biedronką -31 edycja

Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża z Biedronką to konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć.

Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne poprzez:

 • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych,
 • pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne,
 • inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie oraz dbałość o środowisko naturalne w środowisku szkolnym i lokalnym.

Olimpiada jest przedsięwzięciem wieloetapowym i obejmuje następujące szczeble:

 • szkolny, czyli podstawowy, 
 • rejonowy, 
 • okręgowy (inaczej wojewódzki)
 • centralny, czyli finał. 

W roku szkolnym 2023/2024 Olimpiada skierowana jest do uczniów  :

 • szkół podstawowych – klasy 6-8;
 • szkół branżowych I i II stopnia;,
 • liceów ogólnokształcących;
 • techników.

Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. Najlepszy uczestnik etapu szkolnego, w dalszych etapach musi zaprezentować swoje umiejętności, przeprowadzając jedną akcji promującą cele Olimpiady, a w finale rozwiązać test i przedstawić osobiście akcję prozdrowotną ocenioną w ramach etapu okręgowego. Partnerem Głównym Olimpiady jest Jeronimo Martins Polska S.A. 

     Wolontariusze SK PCK w Słodkowie przystąpili do etapu szkolnego olimpiady dnia 13 grudnia 2023 r. w liczbie 13 uczniów.

Laureatką etapu szkolnego została LENA GAJ z klasy VII b.

Lena podczas  etapu rejonowego Olimpiady ma za zadanie:

 • poprawnie rozwiązać test pisemny składający się z 40 pytań testowych (zarówno z jedną poprawną odpowiedzią, jak i pytań o charakterze „prawda-fałsz”).

Gratulujemy Lenie dotychczasowych osiągnięć i czekamy na kolejne sukcesy!

Opiekunkami olimpiady były panie Joanna Popardowska i Ewa Czerniejewska.

Close Menu
Skip to content