Spotkanie z wolontariuszkami z Fundacji R. Schumana w Warszawie.

22 kwietnia odbyło się spotkanie wolontariuszek z Fundacji R. Schumana w Warszawie. Przyjechały do naszej szkoły dwie wolontariuszki: Mafalda z Portugalii oraz Mika z Niemiec.

Przyjechały do Polski również z zamiarem uczenia młodsze dzieci w polskich szkołach i przedszkolach języka angielskiego.

Dziewczyny przyjechały do Polski na pół roku z zamiarem odwiedzenia polskich szkół oraz przedszkoli aby podzielić się wiedzą na tematy związane z Unią Europejską oraz zaprezentować ciekawostki o swoich krajach z których pochodzą.

Głównym problemem omawianym na naszym spotkaniu były:

prawa człowieka – część I

prezentacja państwa – część II

Wymiana informacji jaka miała miejsce podczas dwóch godzin zajęć dla jednej grupy o kulturze tradycji oraz możliwość poznania języka kraju do którego przyjeżdżają na wolontariat służy zarówno naszym uczniom w polskich szkołach jak im im samym.

Wolontariuszki Swoje doświadczenia, które zdobędą w kraju w którym goszczą wywożą do siebie i dzielą się nimi z uczniami w państwach w których mieszkają.

Nasze spotkanie było bardzo udane. Zarówno nasi uczniowie jak i Mafalda oraz Mika na pewno będą pamiętały lekcje w naszej szkole. Uczniowie mogli wykazać i pochwalić znajomością języka angielskiego. Była to również owocna lekcja geografii.

Wolontariuszki zaprezentowały nam:

Regiony geograficzne , ukształtowanie terenu, pogodę Portugalii oraz Niemiec. Zaprezentowały nam w skrócie historię kraju, kulturę, religię oraz zwyczaje Portugalii i Niemiec. Omówiły system szkolnictwa porównując go z systemem szkolnictwa w Polsce.
Zapoznały nas z różnicami kulturowymi oraz stereotypami.
Nie zabrakło informacji o doskonałej kuchni portugalskiej i kuchni niemieckiej. O daniach tradycyjnych typowych dla omawianych państw.

Zapraszamy do naszej galerii :

Close Menu
Skip to content