MY DIGITAL LIFE – MOJE CYFROWE ŻYCIE

Celem projektu „My Digital Life” było wsparcie uczniów w podnoszeniu kompetencji cyfrowych i informatycznych.

W projekcie udział wzięli uczniowie klasy 4c. Podczas pozalekcyjnych warsztatów online, uczniowie mieli okazję rozwiązywać zadania według szyfru utworzonego w specjalnym generatorze.

 Ponadto uczniowie pracowali na stronie www.whiteboard.fi  umożliwiającej jednoczesną pracę każdego ucznia na jego własnej tablicy z możliwością obserwowania pracy koleżanek i kolegów. 

Dzięki możliwościom strony https://www.festisite.com/ uczniowie mieli okazję rozwiązywać anglojęzyczne rebusy.

Podczas zajęć wielokrotnie wykorzystano aplikację www.mentimeter.com dzięki której uczniowie rozwiązywali quizy lub udzielali odpowiedzi na zadawane pytania.

Projekt był realizowany na bazie materiałów udostępnionych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy Philanthropies for Skills and Employability.

Uczestnicy projektu:

Realizacja projektu: Anna Szambelańczyk

Close Menu
Skip to content